HỘI NÔNG DÂN TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN ÁP DỤNG CANH TÁC LÚA THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM”

Lượt xem: 127

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ hai từ phải sang) thăm và chỉ đạo mô hình SRI tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Dự án được thực hiện từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021. Tính ưu việt của dự án là sử dụng phương pháp canh tác lúa sinh thái và hiệu quả, thân thiện với môi trường, giúp tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới.

Nông dân tham gia mô hình thực hiện kỹ thuật làm cỏ sục bùn sau bón thúc lần 1

Tham gia dự án các hộ được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa cải tiến theo phương pháp SRI; các nguyên tắc của canh tác lúa theo phương pháp SRI như: cấy mạ non, cấy thưa, ít dảnh; tưới nước ướt, khô xen kẽ, làm cỏ sục bùn và bón phân hữu cơ. Đồng thời được hỗ trợ 70% lượng giống và các vật tư khác (phân bón vi sinh, NPK, thuốc BVTV…). Từ khi triển khai mô hình đến nay, lúa đã bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển tốt.

Thân Thị Dũng, Ban kế hoạch – tổng hợp