Lạng Giang: phối hợp tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường

Lượt xem: 93

Tại buổi tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được giảng viên truyền đạt một số nội dung: vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi; cách sử dụng, bảo dưỡng đệm lót sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường…

Qua buổi tập huấn giúp cán bộ, hội viên nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng chế phẩm sinh học vào chăn nuôi, từ đó áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình và bảo vệ môi trường.

Hà Văn Hồng – PCT HND huyện Lạng Giang