Phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân Tân Yên trong bảo vệ môi trường

Lượt xem: 131

Cùng với việc thông tin tuyên truyền, HND huyện phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về môi trường, phát động phong trào bảo vệ môi trường đến các cấp Hội để thay đổi nhận thức, hành vi cho cán bộ, hội viên như: phong trào xây dựng mô dình dân vận khéo “đoạn đường nông dân tự quản sáng-xanh-sạch-đẹp”, “cánh đồng xanh không rác thải”, “Ăn sạch – ở sạch – uống sạch”… được đông đảo hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Hằng năm, HND huyện đưa chỉ tiêu “xây dựng mô hình HND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại cơ sở Hội. Phát động hội viên thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa hoặc tập kết tại nơi quy định, phục vụ công tác vận chuyển, xử lý theo quy trình bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện.

Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực triển khai tháng cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường nhân ngày môi trường thế giới 5/6 với hàng chục ngàn hội viên tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà ở; quét dọn, phát quang đường giao thông nông thôn; thu gom, phân loại, xử lý trên rác thải các loại; trồng mới trên 1.500 cây xanh, cây bóng mát và 5 km đường hoa; xây dựng và duy trì hiệu quả một số mô hình tiêu biểu như: “cánh đồng xanh không rác thải”, 176 đoạn đường nông dân tự quản “sáng – xanh – sạch – đẹp”; 153 tổ vệ sinh môi trường tự quản. Đặc biệt, đẩy mạnh và nhân rộng mô hình điểm “thu gom, phân loại rác thải hữu cơ thành phân bón bằng chế phẩm sinh học tại hộ gia đình”, hỗ trợ xây dựng 20 lò đốt rác quy mô hộ và nhóm hộ gia đình, trên 100 thùng chứa rác thải trên các cánh đồng…

Từ việc đa dạng hóa hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa bàn dân cư và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân, các mô hình HND Tân Yên tham gia bảo vệ môi trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết gắn bó trong cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần tạo dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, thay đổi hành vi bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Có thể nói, từ việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo nên chất keo gắn bó với hội viên và thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, ở Tân Yên hội viên nông dân đã và đang là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ môi trường nông thôn./.

Dương Thị Thủy – Chủ tịch HND huyện Tân Yên