Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất tại huyện Tân Yên

Lượt xem: 105

Đến thăm các mô hình, đồng chí Nguyễn Văn Thi đã thăm hỏi, trao đổi với các hộ về tập quán canh tác cũng như tâm tư nguyện vọng trong quá trình sản xuất. Đồng thời động viên các hộ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Kim Anh – huyện Tân Yên