Nhiều hoạt động hỗ trợ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi phát triển

Lượt xem: 108

Để hỗ trợ phong trào SXKD giỏi ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, các cấp Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các quy định, tiêu chí đạt danh hiệu SXKD giỏi để hội viên, nông dân nắm được mục đích, ý nghĩa của phong trào và tích cực tìm hiểu, tham gia đăng ký phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Đồng thời, các cấp Hội tăng cường biểu dương những điển hình tiên tiến, gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp và phát triển các ngành nghề dịch vụ, từ đó khích lệ hàng chục nghìn hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Kết quả, đến nay, toàn huyện có gần 14.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn, thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm, đặc biệt có những hộ thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm.

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu quảng bá, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề; tăng cường phối hợp triển khai, thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn… tạo điều kiện giúp các hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp tổ chức được trên 3.000 lớp tập huấn, 21 hội thảo cho trên 150.000 lượt nông dân tham dự; tổ chức 18 mô hình điểm trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi; mở 32 lớp dậy nghề cho 1.345 người tham dự; cung ứng 1.150 tấn phân bón trả chậm Tiến Nông. Với 8,6 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả 30 dự án với 245 hộ vay; phối hợp Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT cho gần 6.000 hộ vay với dự nợ gần 400 tỷ đồng. Hội thường xuyên giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; định hướng cho hội viên, nông dân sản xuất an toàn. Thông qua đó, hàng chục nghìn gương nông dân chủ động phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế gia đình; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các mô hình kinh tế tập thể sản xuất hàng hóa mang lại giá trị cao.

Từ phong trào đã phát triển trên 100 trang trại theo tiêu chí mới, trong đó: 13 trang trại trồng trọt, 39 trang trại chăn nuôi, 15 trang trại nuôi trồng thủy sản, 17 hợp tác xã nông nghiệp; 47 tổ hợp tác, trong đó có 07 hợp HTX đạt tiêu chuẩn OCOP, 03 HTX đạt tiêu chuẩn Vietgap; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, cho thu nhập cao điển hình như: mô hình nuôi thỏ thương phẩm của hộ anh Hoàng Văn Thạo ở thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn cho thu nhập hằng năm từ 500-700 triệu đồng; mô hình chăn nuôi gà của anh Võ Văn Minh thôn Tân Sơn xã Hùng Sơn, cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; mô hình chăn nuôi, ấp gà của hộ ông Văn Hữu Vượng thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng cho thu nhập 4 tỷ đồng/năm, mô hình chăn nuôi lợn nái của hộ ông Nguyễn Văn Bồi thôn Khánh, xã Lương Phong cho thu nhập 7 tỷ đồng/năm…

Có thể thấy, phong trào SXKDG đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo phong trào, tăng cường các hoạt động hỗ trợ để nông dân được tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tổ hợp tác, hơp tác xã, tổ hội, chi hội nghề nghiệp, hình thành chuỗi liên kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Quốc Trí – Hội Nông dân Hiệp Hoà