Hội thảo Việt Nam – Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 91

* Hội thảo Việt Nam – Hoa Kỳ về sở hữu trí tuệ

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5 vừa qua, dưới sự tài trợ của Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức tài nguyên sở hữu trí tuệ dành cho nông nghiệp (PIPRA) đã tổ chức Hội thảo “Quyền Sở hữu trí tuệ với việc hội nhập sâu của Việt nam vào nền kinh tế toàn cầu”. Hội thảo nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động đổi mới, tăng cường khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khi Việt nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt nam Michael Michalak đã tới dự và khai mạc hội thảo.

* Gian nan bản quyền tác phẩm văn học trên mạng

Sau 6 năm tham gia công ước Berne cùng 5 năm thực thi Luật Sở hữu trí tuệ vấn đề bảo vệ bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong sự ổn định mang tính tương đối này vẫn có những thách thức rất lớn. Ngày nay sự phát triển của công nghệ đã khiến cho việc sao chép các tác phẩm văn học trên mạng Internet trở nên quá dễ dàng. Thói quen đọc miễn phí của độc giả Việt nam cũng là một trong những yếu tố khiến sự sao chép, copy các tác phẩm văn học càng trở nên tràn lan. Kinh nghiệm của các nước trong vấn đề này là thành lập các Hiệp hội với chức năng liên kết các chủ sở hữu và tự bảo vệ mình. Tại Việt nam, cuộc vận động thành lập Hiệp hội quyền sao chép vào tháng 8 năm 2009 có thể coi là tín hiệu đáng mừng cho việc giải quyết các vấn đề bản quyền trong thời gian tới.

Theo Sở KH&CN