200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Lượt xem: 107
 • NGUYỄN HOÀNG ANH

  NGUYỄN HOÀNG ANH

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

  Quê quán: Hải Phòng

 • CHU NGỌC ANH

  CHU NGỌC ANH

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ

  Quê quán: Hà Nội

 • NGUYỄN THÚY ANH

  NGUYỄN THÚY ANH

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội

  Quê quán: Phú Thọ

 • TRẦN TUẤN ANH

  TRẦN TUẤN ANH

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Thứ trưởng Công thương

  Quê quán: Quảng Ngãi

 • NGUYỄN XUÂN ANH

  NGUYỄN XUÂN ANH

  Năm sinh: 1976

  Chức vụ: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

  Quê quán: Đà Nẵng

 • HÀ BAN

  HÀ BAN

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

  Quê quán: Quảng Nam

 • NGUYỄN HÒA BÌNH

  NGUYỄN HÒA BÌNH

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

  Quê quán: Quảng Ngãi

 • TRƯƠNG HÒA BÌNH

  TRƯƠNG HÒA BÌNH

  Năm sinh: 1955

  Chức vụ: Bí thư Trung ương khóa XI, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

  Quê quán: Long An

 • DƯƠNG THANH BÌNH

  DƯƠNG THANH BÌNH

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

  Quê quán: Cà Mau

 • NGUYỄN THANH BÌNH

  NGUYỄN THANH BÌNH

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • PHAN THANH BÌNH

  PHAN THANH BÌNH

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM

  Quê quán: An Giang

 • NGUYỄN VĂN BÌNH

  NGUYỄN VĂN BÌNH

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  Quê quán: Phú Thọ

 • TẤT THÀNH CANG

  TẤT THÀNH CANG

  Năm sinh: 1971

  Chức vụ: Phó bí thư Thành ủy TP HCM

  Quê quán: Long An

 • BÙI MINH CHÂU

  BÙI MINH CHÂU

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

 • LÊ CHIÊM

  LÊ CHIÊM

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

  Quê quán: Quảng Nam

 • HÀ NGỌC CHIẾN

  HÀ NGỌC CHIẾN

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

  Quê quán: Cao Bằng

 • NGUYỄN NHÂN CHIẾN

  NGUYỄN NHÂN CHIẾN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

  Quê quán: Bắc Ninh

 • ĐỖ VĂN CHIẾN

  ĐỖ VĂN CHIẾN

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  Quê quán: Tuyên Quang

 • TRỊNH VĂN CHIẾN

  TRỊNH VĂN CHIẾN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

  Quê quán: Thanh Hóa

 • HOÀNG XUÂN CHIẾN

  HOÀNG XUÂN CHIẾN

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng

 • PHẠM MINH CHÍNH

  PHẠM MINH CHÍNH

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Phó ban Tổ chức Trung ương

  Quê quán: Thanh Hóa

 • MAI VĂN CHÍNH

  MAI VĂN CHÍNH

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

  Quê quán: Long An

 • NGUYỄN ĐỨC CHUNG

  NGUYỄN ĐỨC CHUNG

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

  Quê quán: Hải Dương

 • LÊ VIẾT CHỮ

  LÊ VIẾT CHỮ

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư Quảng Ngãi

  Quê quán: Quảng Ngãi

 • NGUYỄN TÂN CƯƠNG

  NGUYỄN TÂN CƯƠNG

  Năm sinh: 1966

  Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu IV

  Quê quán: Hà Nam

 • LƯƠNG CƯỜNG

  LƯƠNG CƯỜNG

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị

  Quê quán: Phú Thọ

 • NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

  NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

  Quê quán: Bình Dương

 • TRẦN QUỐC CƯỜNG

  TRẦN QUỐC CƯỜNG

  Năm sinh: 1969

  Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk

 • BÙI VĂN CƯỜNG

  BÙI VĂN CƯỜNG

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

  Quê quán: Hải Dương

 • PHAN VIỆT CƯỜNG

  PHAN VIỆT CƯỜNG

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

  Quê quán: Quảng Nam

 • NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

  NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quê quán: Hà Nội

 • NGUYỄN VĂN DANH

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

  Quê quán: Tiền Giang

 • NGUYỄN HỒNG DIÊN

  NGUYỄN HỒNG DIÊN

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Thái Bình

  Quê quán: Thái Bình

 • LÊ DIỄN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

  Quê quán: Bình Định

 • NGUYỄN VĂN DU

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

  Quê quán: Bắc Kạn

 • ĐÀO NGỌC DUNG

  ĐÀO NGỌC DUNG

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương

  Quê quán: Hà Nam

 • NGUYỄN CHÍ DŨNG

  NGUYỄN CHÍ DŨNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Thứ trưởng Kế hoạch – Đầu tư

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • TRỊNH ĐÌNH DŨNG

  TRỊNH ĐÌNH DŨNG

  Năm sinh: 1956

  Chức vụ: Bộ trưởng Xây dựng

  Quê quán: Vĩnh Phúc

 • ĐINH TIẾN DŨNG

  ĐINH TIẾN DŨNG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bộ trưởng Tài chính

  Quê quán: Ninh Bình

 • MAI TIẾN DŨNG

  MAI TIẾN DŨNG

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

  Quê quán: Hà Nam

 • TRẦN TRÍ DŨNG

  TRẦN TRÍ DŨNG

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

  Quê quán: Trà Vinh

 • VÕ VĂN DŨNG

  VÕ VĂN DŨNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó ban Nội chính Trung ương

  Quê quán: Bạc Liêu

 • PHAN XUÂN DŨNG

  PHAN XUÂN DŨNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • LÊ XUÂN DUY

  LÊ XUÂN DUY

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu II

 • NGUYỄN QUANG DƯƠNG

  NGUYỄN QUANG DƯƠNG

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương

 • VŨ ĐỨC ĐAM

  VŨ ĐỨC ĐAM

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Phó Thủ tướng

  Quê quán: Hải Dương

 • HUỲNH THÀNH ĐẠT

  HUỲNH THÀNH ĐẠT

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM

  Quê quán: Bến Tre

 • NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

  NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Quê quán: Thái Bình

 • TRẦN ĐƠN

  TRẦN ĐƠN

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng

  Quê quán: Long An

 • PHAN VĂN GIANG

  PHAN VĂN GIANG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Trung tướng, Tư lệnh quân khu I

  Quê quán: Thái Nguyên

 • NGUYỄN VĂN GIÀU

  NGUYỄN VĂN GIÀU

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

  Quê quán: An Giang

 • PHẠM HỒNG HÀ

  PHẠM HỒNG HÀ

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Thứ trưởng Xây dựng

  Quê quán: Nam Định

 • TRẦN HỒNG HÀ

  TRẦN HỒNG HÀ

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Thứ trưởng Tài nguyên – Môi trường

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • NGUYỄN THỊ THU HÀ

  NGUYỄN THỊ THU HÀ

  Năm sinh: 1970

  Chức vụ: Phó chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam

 • NGUYỄN ĐỨC HẢI

  NGUYỄN ĐỨC HẢI

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

  Quê quán: Quảng Nam

 • NGUYỄN THANH HẢI

  NGUYỄN THANH HẢI

  Năm sinh: 1970

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng

  Quê quán: Hà Nội

 • HOÀNG TRUNG HẢI

  HOÀNG TRUNG HẢI

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Phó Thủ tướng

  Quê quán: Thái Bình

 • BÙI VĂN HẢI

  BÙI VĂN HẢI

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

  Quê quán: Bắc Giang

 • NGÔ THỊ THANH HẰNG

  NGÔ THỊ THANH HẰNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội

  Quê quán: Nam Định

 • NGUYỄN MẠNH HIỂN

  NGUYỄN MẠNH HIỂN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

  Quê quán: Hải Dương

 • PHÙNG QUỐC HIỂN

  PHÙNG QUỐC HIỂN

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách

  Quê quán: Phú Thọ

 • BÙI THỊ MINH HOÀI

  BÙI THỊ MINH HOÀI

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Quê quán: Hà Nam

 • LÊ MINH HOAN

  LÊ MINH HOAN

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

  Quê quán: Đồng Tháp

 • VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

  VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  Quê quán: Nghệ An

 • NGUYỄN MẠNH HÙNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • NGUYỄN MẠNH HÙNG

  NGUYỄN MẠNH HÙNG

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông quân đội

  Quê quán: Bác Ninh

 • LỮ VĂN HÙNG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

  Quê quán: Hậu Giang

 • NGUYỄN VĂN HÙNG

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

  Quê quán: Quảng Nam

 • NGUYỄN VĂN HÙNG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

  Quê quán: Quảng Trị

 • ĐINH THẾ HUYNH

  ĐINH THẾ HUYNH

  Năm sinh: 1953

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương

  Quê quán: Nam Định

 • LÊ MINH HƯNG

  LÊ MINH HƯNG

  Năm sinh: 1970

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • THUẬN HỮU

  THUẬN HỮU

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • LÊ MINH KHÁI

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

  Quê quán: Bạc Liêu

 • NGUYỄN ĐÌNH KHANG

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang

  Quê quán: Bắc Giang

 • TRẦN VIỆT KHOA

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Thiếu tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

 • ĐIỂU KRÉ

  ĐIỂU KRÉ

  Năm sinh: 1968

  Chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

  Quê quán: Đắk Nông

 • NGUYỄN THẾ KỶ

  NGUYỄN THẾ KỶ

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương

  Quê quán: Nghệ An

 • HOÀNG THỊ THÚY LAN

  HOÀNG THỊ THÚY LAN

  Năm sinh: 1966

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  Quê quán: Vĩnh Phúc

 • TÔ LÂM

  TÔ LÂM

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thứ trưởng Công an

  Quê quán: Hưng Yên

 • CHẨU VĂN LÂM

  CHẨU VĂN LÂM

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

  Quê quán: Tuyên Quang

 • HẦU A LỀNH

  HẦU A LỀNH

  Năm sinh: 1973

  Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc

  Quê quán: Lào Cai

 • NGÔ XUÂN LỊCH

  NGÔ XUÂN LỊCH

  Năm sinh: 1954

  Chức vụ: Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  Quê quán: Hà Nam

 • NGUYỄN HỒNG LĨNH

  NGUYỄN HỒNG LĨNH

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Quê quán: Long An

 • LÊ THÀNH LONG

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Thứ trưởng Tư pháp

  Quê quán: Thanh Hóa

 • NGUYỄN ĐỨC LỢI

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Tổng giám đốc TTX Việt Nam

  Quê quán: Quảng Trị

 • NGUYỄN VĂN LỢI

  NGUYỄN VĂN LỢI

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

  Quê quán: TP HCM

 • VÕ MINH LƯƠNG

  VÕ MINH LƯƠNG

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Trung tướng Tư lệnh quân khu VII

  Quê quán: Quảng Bình

 • UÔNG CHU LƯU

  UÔNG CHU LƯU

  Năm sinh: 1955

  Chức vụ: Phó chủ tịch Quốc hội

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • LÊ TRƯỜNG LƯU

  LÊ TRƯỜNG LƯU

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • TRƯƠNG THỊ MAI

  TRƯƠNG THỊ MAI

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội

  Quê quán: Quảng Bình

 • PHAN VĂN MÃI

  PHAN VĂN MÃI

  Năm sinh: 1973

  Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre

  Quê quán: Bến Tre

 • TRẦN THANH MẪN

  TRẦN THANH MẪN

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

  Quê quán: Hậu Giang

 • PHẠM BÌNH MINH

  PHẠM BÌNH MINH

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao

  Quê quán: Nam Định

 • TRẦN BÌNH MINH

  TRẦN BÌNH MINH

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam

  Quê quán: Hải Dương

 • CHÂU VĂN MINH

  CHÂU VĂN MINH

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • LẠI XUÂN MÔN

  LẠI XUÂN MÔN

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

  Quê quán: Nam Định

 • GIÀNG PÁO MỶ

  GIÀNG PÁO MỶ

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

  Quê quán: Lai Châu

 • PHẠM HOÀI NAM

  PHẠM HOÀI NAM

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

  Quê quán: Bình Định

 • NGUYỄN PHƯƠNG NAM

  NGUYỄN PHƯƠNG NAM

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

  Quê quán: Cà Mau

 • BÙI VĂN NAM

  BÙI VĂN NAM

  Năm sinh: 1955

  Chức vụ: Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an

  Quê quán: Nam Định

 • TRẦN VĂN NAM

  TRẦN VĂN NAM

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

  Quê quán: Bình Dương

 • NGUYỄN VĂN NÊN

  NGUYỄN VĂN NÊN

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Quê quán: Tây Ninh

 • LÊ THỊ NGA

  LÊ THỊ NGA

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

  Năm sinh: 1954

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội

  Quê quán: Bến Tre

 • NGUYỄN THANH NGHỊ

  NGUYỄN THANH NGHỊ

  Năm sinh: 1976

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

  Quê quán: Cà Mau

 • TRƯƠNG QUANG NGHĨA

  TRƯƠNG QUANG NGHĨA

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  Quê quán: Quảng Nam

 • NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

 • PHÙNG XUÂN NHẠ

  PHÙNG XUÂN NHẠ

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

  Quê quán: Hưng Yên

 • NGUYỄN THIỆN NHÂN

  NGUYỄN THIỆN NHÂN

  Năm sinh: 1953

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Quê quán: Trà Vinh

 • CAO ĐỨC PHÁT

  CAO ĐỨC PHÁT

  Năm sinh: 1956

  Chức vụ: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quê quán: Nam Định

 • ĐOÀN HỒNG PHONG

  ĐOÀN HỒNG PHONG

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

  Quê quán: Nam Định

 • NGUYỄN THÀNH PHONG

  NGUYỄN THÀNH PHONG

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

  Quê quán: Bến Tre

 • TÒNG THỊ PHÓNG

  TÒNG THỊ PHÓNG

  Năm sinh: 1954

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội

  Quê quán: Sơn La

 • HỒ ĐỨC PHỚC

  HỒ ĐỨC PHỚC

  Năm sinh: 1963

  Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

  Quê quán: Nghệ An

 • NGUYỄN HẠNH PHÚC

  NGUYỄN HẠNH PHÚC

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

  Quê quán: Thái Bình

 • NGUYỄN XUÂN PHÚC

  NGUYỄN XUÂN PHÚC

  Năm sinh: 1954

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó thủ tướng

  Quê quán: Quảng Nam

 • VÕ VĂN PHUÔNG

  VÕ VĂN PHUÔNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

  Quê quán: Tây Ninh

 • TRẦN QUANG PHƯƠNG

  TRẦN QUANG PHƯƠNG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5

 • TRẦN ĐẠI QUANG

  TRẦN ĐẠI QUANG

  Năm sinh: 1956

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại tướng, Bộ trưởng Công an

  Quê quán: Ninh Bình

 • HOÀNG ĐĂNG QUANG

  HOÀNG ĐĂNG QUANG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

  Quê quán: Quảng Bình

 • LÊ HỒNG QUANG

  LÊ HỒNG QUANG

  Năm sinh: 1968

  Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Tiền Giang

  Quê quán: Kiên Giang

 • TRẦN LƯU QUANG

  TRẦN LƯU QUANG

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

  Quê quán: Tây Ninh

 • LÊ THANH QUANG

  LÊ THANH QUANG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

  Quê quán: Khánh Hòa

 • HOÀNG BÌNH QUÂN

  HOÀNG BÌNH QUÂN

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

  Quê quán: Thái Bình

 • PHẠM VĂN RẠNH

  PHẠM VĂN RẠNH

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Long An

  Quê quán: Long An

 • TRẦN VĂN RÓN

  TRẦN VĂN RÓN

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

  Quê quán: Vĩnh Long

 • VŨ HẢI SẢN

  VŨ HẢI SẢN

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Thiếu tướng, Tư lệnh quân khu 3

 • PHAN VĂN SÁU

  PHAN VĂN SÁU

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

  Quê quán: Đồng Tháp

 • LÊ ĐÌNH SƠN

  LÊ ĐÌNH SƠN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • BÙI THANH SƠN

  BÙI THANH SƠN

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Thứ trưởng Ngoại giao

  Quê quán: Hà Nội

 • NGUYỄN THANH SƠN

  NGUYỄN THANH SƠN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

  Quê quán: Kiên Giang

 • TRẦN VĂN SƠN

  TRẦN VĂN SƠN

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

  Quê quán: Nam Định

 • THÀO XUÂN SÙNG

  THÀO XUÂN SÙNG

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Trung ương

  Quê quán: Sơn La

 • ĐỖ TIẾN SỸ

  ĐỖ TIẾN SỸ

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

  Quê quán: Hưng Yên

 • LÊ VĨNH TÂN

  LÊ VĨNH TÂN

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Thứ trưởng Nội vụ

  Quê quán: Đồng Tháp

 • NGUYỄN ĐỨC THANH

  NGUYỄN ĐỨC THANH

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • VŨ HỒNG THANH

  VŨ HỒNG THANH

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh

 • LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 • TRẦN SỸ THANH

  TRẦN SỸ THANH

  Năm sinh: 1971

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

  Quê quán: Nghệ An

 • NGUYỄN THỊ THANH

  NGUYỄN THỊ THANH

  Năm sinh: 1967

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

  Quê quán: Ninh Bình

 • PHẠM VIẾT THANH

  PHẠM VIẾT THANH

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  Quê quán: Quảng Nam

 • LÊ VĂN THÀNH

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư Thành ủy Hải Phòng

  Quê quán: Hải Phòng

 • NGUYỄN VĂN THÀNH

  NGUYỄN VĂN THÀNH

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thứ trưởng Công an

  Quê quán: Ninh Bình

 • ĐINH LA THĂNG

  ĐINH LA THĂNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bộ trưởng Giao thông Vận tải

  Quê quán: Nam Định

 • HUỲNH CHIẾN THẮNG

  HUỲNH CHIẾN THẮNG

  Năm sinh: 1965

  Chức vụ: Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9

  Quê quán: Nam Định

 • SƠN MINH THẮNG

  SƠN MINH THẮNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

  Quê quán: Trà Vinh

 • NGUYỄN XUÂN THẮNG

  NGUYỄN XUÂN THẮNG

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  Quê quán: Nghệ An

 • NGUYỄN VĂN THỂ

  NGUYỄN VĂN THỂ

  Năm sinh: 1966

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

  Quê quán: Đồng Tháp

 • NGUYỄN NGỌC THIỆN

  NGUYỄN NGỌC THIỆN

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

  ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng

  Quê quán: Quảng Nam

 • LÊ THỊ THỦY

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Phó tổng thanh tra Chính phủ

  Quê quán: Nghệ An

 • VÕ VĂN THƯỞNG

  VÕ VĂN THƯỞNG

  Năm sinh: 1970

  Chức vụ: Phó bí thư thường trực TP HCM

  Quê quán: Vĩnh Long

 • NGUYỄN XUÂN TIẾN

  NGUYỄN XUÂN TIẾN

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • BÙI VĂN TỈNH

  BÙI VĂN TỈNH

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

  Quê quán: Hòa Bình

 • TRẦN QUỐC TỎ

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

  Quê quán: Ninh Bình

 • PHẠM THỊ THANH TRÀ

  Năm sinh: 1964

  Chức vụ: Chủ tịch tỉnh Yên Bái

  Quê quán: Nghệ An

 • PHAN ĐÌNH TRẠC

  PHAN ĐÌNH TRẠC

  Năm sinh: 1958

  Chức vụ: Phó trưởng ban thường trực, Ban Nội chính trung ương

  Quê quán: Nghệ An

 • DƯƠNG VĂN TRANG

  DƯƠNG VĂN TRANG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

  Quê quán: Quảng Ngãi

 • LÊ MINH TRÍ

  LÊ MINH TRÍ

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

  Quê quán: TP HCM

 • NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  Năm sinh: 1944

  Chức vụ: Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI

  Quê quán: Hà Nội

 • LÊ HOÀI TRUNG

  LÊ HOÀI TRUNG

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Thứ trưởng Ngoại giao

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • TRẦN QUỐC TRUNG

  TRẦN QUỐC TRUNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Thành ủy Cần Thơ

  Quê quán: Hậu Giang

 • ĐÀO VIỆT TRUNG

  ĐÀO VIỆT TRUNG

  Năm sinh: 1959

  Chức vụ: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

  Quê quán: Đồng Tháp

 • MAI TRỰC

  MAI TRỰC

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Quê quán: Khánh Hòa

 • BẾ XUÂN TRƯỜNG

  BẾ XUÂN TRƯỜNG

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thứ trưởng Quốc phòng

  Quê quán: Cao Bằng

 • TRẦN CẨM TÚ

  TRẦN CẨM TÚ

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • TRƯƠNG MINH TUẤN

  TRƯƠNG MINH TUẤN

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Thứ trưởng Thông tin và Truyền Thông

  Quê quán: Quảng Bình

 • NGUYỄN THANH TÙNG

  NGUYỄN THANH TÙNG

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

  Quê quán: Bình Định

 • TRẦN VĂN TÚY

  TRẦN VĂN TÚY

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

  Quê quán: Bắc Ninh

 • ĐỖ BÁ TỴ

  ĐỖ BÁ TỴ

  Năm sinh: 1954

  Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Quê quán: Hà Nội

 • HUỲNH TẤN VIỆT

  HUỲNH TẤN VIỆT

  Năm sinh: 1962

  Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

  Quê quán: Phú Yên

 • VÕ TRỌNG VIỆT

  VÕ TRỌNG VIỆT

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thứ trưởng Quốc phòng

  Quê quán: Hà Tĩnh

 • NGUYỄN ĐẮC VINH

  NGUYỄN ĐẮC VINH

  Năm sinh: 1972

  Chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  Quê quán: Nghệ An

 • TRIỆU TÀI VINH

  TRIỆU TÀI VINH

  Năm sinh: 1968

  Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang

  Quê quán: Hà Giang

 • NGUYỄN CHÍ VỊNH

  NGUYỄN CHÍ VỊNH

  Năm sinh: 1957

  Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

  Quê quán: Thừa Thiên – Huế

 • LÊ HUY VỊNH

  LÊ HUY VỊNH

  Năm sinh: 1961

  Chức vụ: Trung tướng, Tư lệnh quân chủng phòng không không quân

 • NGUYỄN VĂN VỊNH

  NGUYỄN VĂN VỊNH

  Năm sinh: 1960

  Chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

  Quê quán: Yên Bái

 • LÊ QUÝ VƯƠNG

  LÊ QUÝ VƯƠNG

  Năm sinh: 1956

  Chức vụ: Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

  Quê quán: Phú Thọ

 • TRẦN QUỐC VƯỢNG

  TRẦN QUỐC VƯỢNG

  Năm sinh: 1953

  Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  Quê quán: Thái Bình

 • VÕ THỊ ÁNH XUÂN

  VÕ THỊ ÁNH XUÂN

  Năm sinh: 1970

  Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy An Giang

  Quê quán: An Giang