Bộ NN&PTNT cương quyết loại bỏ những thủ tục rườm rà

Lượt xem: 99

Xử lý 75.623 hồ sơ trong 8 tháng

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ NN&PTNT) Ngô Hồng Giang, Bộ NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ đảm bảo yêu cầu quy định.

Theo đó, kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia tổng số 122.741 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử 111.685 hồ sơ; đang tiếp tục xử lý 11.056 hồ sơ. Trong đó, tính từ đầu năm 2017 đến ngày 8/8 các đơn vị đã thực hiện: Tổng số tiếp nhận: 79.440 hồ sơ; đã xử lý, giải quyết: 75.623 hồ sơ (cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử); đang xử lý: 3.817 hồ sơ.

Đồng thời, đã có sự thích nghi, chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng tác nghiệp của cán bộ, công chức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị quản lý chuyên ngành của Bộ khi chuyển đổi từ tiếp nhận xử lý hồ sơ giấy truyền thống sang cấp phép điện tử; từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, kiểm dịch theo hướng giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ đã công khai đối với 123 TTHC lĩnh vực lâm nghiệp. Các Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến nông sản và Phát triển thị trường, Cục Bảo vệ thực vật đã cập nhật xong nhưng chưa đề nghị công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ cũng công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT hiện vẫn còn 35 TTHC đang tiếp tục rà soát.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Qua đó, Bộ hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ: http://dvc.gov.vn; xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 8 TTHC đối với 2 nhóm dịch vụ công tại 2 đơn vị (Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi)….

Nghiêm túc loại bỏ TTHC không hợp lý

Bộ NN&PTNT xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 là cải cách thể chế, hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ. Đặc biệt, CCHC bằng cách tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho hay các đơn vị vừa trình lên hơn 500 TTHC mà Bộ NN&PTNT cần phải rà soát cũng như cam kết trước Chính phủ. Trong đó, đặc biệt ưu tiên thủ tục liên quan đến mã HS xuất nhập khẩu và “dứt khoát lần này phải thực hiện bằng được chủ trương 1 việc 1 đối tượng, doanh nghiệp, người dân chỉ phải làm thủ tục tại một đơn vị trực thuộc Bộ chứ không để tình trạng nhập 1 lô hàng phải xin phép mấy nơi”.

Sau khi rà soát 49 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và áp mã HS theo yêu cầu, đến nay, đã có 39 văn bản đã sửa đổi, bổ sung, thay thế, còn 10 văn bản đang sửa đổi, bổ sung.

Các cơ quan chuyên ngành của Bộ NN&PTNT đã từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, kiểm dịch theo hướng giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể, đối với kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đã chuyển sang phương thức kiểm tra trước trong quá trình sản xuất và cấp Giấy chứng nhận ngay khi doanh nghiệp có yêu cầu, đã rút ngắn thời gian từ 5-7 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc (8 giờ) cho 1 lô hàng (thực tế nhiều lô hàng được cấp giấy chứng nhận trong 2-3 giờ), tiết kiệm cho doanh nghiệp từ 15-20% chi phí.

Thời gian kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu từ 5 ngày giảm xuống còn 3 ngày và không yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu hàng mẫu phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

Với mục tiêu giảm thời gian làm thủ tục xuất khẩu xuống còn không quá 70 giờ và thủ tục nhập khẩu xuống còn không quá 90 giờ, Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực thi các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

Về triển khai một cửa quốc gia, các bộ phận một cửa tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT đã cập nhật, công bố, niêm yết công khai các TTHC.

Bộ NN&PTNT cũng đang chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn qua mạng điện tử toàn quốc và tích hợp trên Cổng dịch vụ quốc gia đối với các thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan), các bộ ngành liên quan triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với càng biển, cảng hàng không.

Thời gian tới, NN&PTNT tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành (hàng hóa nhóm 2) theo hướng kiểm tra ít nhất, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Song song với đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi (nếu cần thiết) các quy định về tiếp nhận công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục.

baochinhphu