Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Lượt xem: 95
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh TTXVN.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh TTXVN.

Nội dung Thông báo như sau:

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo:

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết.

Nguồn baobacgiang.com.vn