Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 2 (Khóa VII): Cần tạo điểm nhấn trong hoạt động Hội

Lượt xem: 83

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng cho biết: Trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị đã tiến hành bàn thảo nhiều nội dung quan trọng; đa số các đại biểu tham dự đều bày tỏ sự thống nhất, tán thành. Đối với Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023, vào khoảng cuối tháng 5/2019, T.Ư Hội NDVN sẽ ban hành Hướng dẫn cụ thể để các tỉnh, thành Hội lấy đó làm căn cứ triển khai thực hiện. Với mục tiêu và định hướng Ủy ban kiểm tra Hội ND phải có đủ ở cả 4 cấp; theo đó, để sớm đi vào hoạt động, T.Ư Hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các tỉnh, thành Hội, đảm bảo sự thống nhất về quy trình từ T.Ư tới cơ sở. Các đại biểu thống nhất cao với Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023. Theo đó, số lượng chuyên trách ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội ND ở các cấp như sau: Cấp tỉnh có 7 người; cấp huyện 5 người; cấp xã 3 người. Đồng thời, Hội nghị đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII (nhiệm kỳ 2018- 2023). Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành tập trung trí tuệ tập thể để thực hiện tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, chú trọng và tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu bế mạc Hội nghị

“Thời gian qua, các cấp Hội trong cả nước đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân theo tinh thần Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; tới đây, Hội cần tiếp tục tập trung đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động mà trọng tâm là hướng tới các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân. Các tỉnh, thành Hội cũng cần tập trung hoàn thiện về quy trình xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thông qua đó để tạo điểm nhấn trong hoạt động Hội. Song song với đó, các cấp Hội triển khai việc rà soát, tập hợp những vấn đề bức xúc đã và đang diễn ra ở nhiều địa bàn nông thôn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hội viên, nông dân. Từ đó, Hội chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp có kế hoạch xử lý kịp thời, nhất định không được để xảy ra tình trạng điểm nóng, khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp”- Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng chỉ đạo. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Hội giao cho Ban Thường vụ T.Ư Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành, triển khai thực hiện. Sau Hội nghị này, các tỉnh, thành Hội căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 cũng như các văn bản đã được Hội nghị thông qua để tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện. Sau khi nghe đồng chí Phạm Văn Thiện- Chánh Văn phòng T.Ư Hội NDVN trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua.

Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 2 đặt ra một số chỉ tiêu thi đua gồm: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội NDVN; 3.500 cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng, ít nhất có từ 120 cán bộ chuyên trách Hội ND cấp T.Ư và cấp tỉnh biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp; 100% chi Hội xây dựng được Quỹ Hội. Có 100% Hội ND cấp tỉnh và huyện tổ chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; 2.500 Hội ND cấp huyện, xã tổ chức được hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng trưởng Quỹ HTND toàn hệ thống trên 10%/năm; 2.100 Hội ND cấp xã chủ trì tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 01 tổ hợp tác hoặc 01 HTX trở lên; 2.100 cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng được ít nhất 2.100 mô hình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Nguồn hoinongdan.org.vn