Khó tái đàn lợn, Bộ NN&PTNT đề xuất hỗ trợ đất đai, lãi suất vay ngân hàng

Lượt xem: 85

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng, trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, đến nay các địa phương tái đàn lợn chỉ đạt ở mức thấp so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trang trại lợn tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: T.N

Ngày 2/6, Bộ NN&PTNT có Công văn số 3671/BNN-CN đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố), chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các giải pháp tối ưu nhất để tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, cụ thể như sau:

Có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn.

Kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học. Có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn.

Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT. Bộ NN&PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố) quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời.

Trước đó, tại cuộc họp Chính phủ diễn ra sáng 2/6, Thủ tướng nêu giá thịt heo hiện nay vẫn ở mức cao. Mặc dù thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp bình ổn giá. Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT trình bày một số biện pháp, những yếu tố cấu thành giá thịt heo, trong đó có chi phí thức ăn chăn nuôi, vấn đề giống, tái đàn và đặc biệt là khâu trung gian.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm là giải quyết căn cơ, bài bản vấn đề giá thịt heo cao nhưng cũng tránh những thời điểm thịt heo rớt giá, làm tổn hại đến lợi ích người nuôi heo, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

“Phải giữ giá thịt heo ổn định bằng tư duy chuỗi liên kết giá trị, bằng khuyến khích đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là giải quyết tốt khâu đầu vào, giống, thức ăn, phát động tái đàn trên cơ sở khống chế dịch tả lợn châu Phi cùng những biện pháp khác như nhập khẩu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguồn: Danviet.vn