Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2011

Lượt xem: 98

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến ngày 03/10/2011, toàn tỉnh gieo trồng được 4.137 ha cây vụ Đông, đạt 13,6% kế hoạch, trong đó, cây ngô trồng được 1.022 ha, đạt 15,7% kế hoạch; cây lạc trồng được 559 ha, đạt 32,9% kế hoạch…

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương, khẩn trương rà soát điều chỉnh ngay kế hoạch đối với từng loại cây trồng vụ Đông năm 2011 cho phù hợp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Đông, đặc biệt là những loại cây trồng mới.

Đối với các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo phải tiến hành thành lập ngay Ban Chỉ đạo sản xuất sản xuất vụ Đông năm 2011 các cấp; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị liên quan, cán bộ chuyên môn để bám sát cơ sở chỉ đạo sản xuất từ nay đến cuối vụ. Phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, phân bón, đặc biệt là các đơn vị cung ứng giống khoai tây để đảm bảo đủ nguồn giống và phân bón phục vụ sản xuất; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống và phân bón. Chủ động trích nguồn ngân sách để hỗ trợ một số cây trồng vụ Đông ưa lạnh như: khoai tây, rau các loại để mở rộng diện tích.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tăng cường chỉ đạo các tổ công tác, các đơn vị liên quan trong ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thu hoạch khẩn trương những diện tích lúa mùa đã đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giải phóng đất cho gieo trồng cây trồng vụ Đông nhất là cây ngô, cây lạc. Thẩm định, lựa chọn và giới thiệu một số đơn vị có đủ năng lực để tham gia cung ứng giống khoai tây chất lượng, sạch bệnh cho các huyện, thành phố;…

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương thông tin về tiến độ thu hoạch lúa Mùa và gieo trồng cây vụ Đông trên phạm vi toàn tỉnh và các địa phương tổ chức sản xuất tốt và có chính sách hỗ trợ cây trồng vụ Đông; hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng các loại cây vụ Đông để nông dân được biết và thực hiện./.