Hỗ trợ kinh phí cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản

Lượt xem: 85

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng đối với lâm nghiệp

Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư một lần để sản xuất giống. Đối với trồng trọt, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng (hoặc tương đương); giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển.

Đối với chăn nuôi, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống cụ kỵ, ông bà. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống bố mẹ đối với gia súc nhỏ, giống gốc đối với ong, tằm.

Đối với lâm nghiệp, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống gốc, giống đầu dòng.

Đối với thủy sản, hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống bố mẹ tôm sú, tôm chân trắng sạch bệnh, giống cá tra và một số giống thủy hải sản chủ lực khác. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí sản xuất giống lai đối với một số loại giống cần khuyến khích phát triển.

Về chính sách tín dụng, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đầu tư sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống bố mẹ (đối với các giống lai), cây đầu dòng, giống cụ kỵ, giống ông bà, đàn hạt nhân, đàn nhân giống, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống, giống mới sử dụng công nghệ cao theo các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển theo quy định hiện hành.

Theo hướng dẫn, các tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất các cấp giống trước giống thương phẩm được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất để nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản được Nhà nước cho miễn nộp thủy lợi phí.

* Xem chi tiết Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT tại đây./.

Theo bacgiang.gov.vn