Tập trung phòng, trừ sâu bệnh cuối vụ bảo vệ cây trồng

Lượt xem: 111

Căn cứ vào diễn biến của sâu, bệnh ở từng địa phương, tổ chức phun phòng, trừ đúng thời điểm, đồng loạt, tập trung để hạn chế sâu gây hại trên diện rộng và bùng phát thành dịch. Đồng thời, khuyến cáo và hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật mới có nguồn gốc sinh học an toàn và hiệu quả. Tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến của sâu bệnh hại trên cây trồng và các biện pháp phòng, trừ. Để phòng trừ kịp thời, hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra đối với cây trồng, giành thắng lợi trong sản xuất vụ Mùa năm 2012. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn ngành Bảo vệ thực vật về công tác phòng, trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. Nắm chắc tình hình phát sinh, gây hại của sâu, bệnh hại cây trồng để tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật để phòng, trừ hiệu quả. Theo đó, hiện nay lúa mùa chính vụ, mùa muộn đang ở giai đoạn trỗ bông và chín; điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa phát triển, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại cây trồng. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, sâu cuốn lá lứa 8 gối lứa 7 đang tiếp tục gây hại với mật độ trung bình (TB) là 20-30 con/m2, nơi cao là 50-70 con/m2, cá biệt có nơi ở mức 200 con/m2. Loại sâu đục thân 2 chấm có ổ trứng tỷ lệ TB 0,1-0,3 ổ/m2, cao 0,5-1 ổ/m2, cục bộ có nơi cao hơn 3 ổ/m2. Tập đoàn rầy gây hại có mật độ TB khoảng 500-1000 con/m2, cao 2.000-3.000 con/m2, cục bộ có nơi là trên 5.000 con/m2 (tuổi 5 đến trưởng thành). Bệnh khô vằn gây hại có tỷ lệ TB là 7-10%, cao 20-30%. Bệnh đen lép hạt gây hại tỷ lệ TB 3-5%, cao 8-10%. Chuột gây hại cục bộ với tỷ lệ TB 3-5%, cao 10-20%. Dự báo trong thời gian tới các đối tượng sâu, bệnh, chuột tiếp tục gây hại tên các trà lúa, đặc biệt là trà lúa mùa muộn và cực muộn.

Theo bacgiang.gov.vn