Yên Dũng: Hơn 2,2 tỷ đồng đầu tư cho xã Tư Mại xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 82

Nguồn vốn này được giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan cùng thực hiện. Theo đó các hạng mục được đầu tư xây dựng là cứng hóa 150m bê tông đường trục xã đoạn từ thôn Tân Hưng đến xã Thắng Cương, gần 400 m đường trục thôn, xóm của các thôn Đống Cao, Đông Khánh và Phú Mại, gần 3 km kênh mương nội đồng chạy qua các thôn Phùng Hưng, Hưng Thịnh, Tân Hưng, Bắc Am, Tân Ninh, Tư Mại và Phú Mại; tu sửa lại Trụ sở làm việc UBND xã Tư Mại với tổng nguồn vốn trên 500 triệu đồng, xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Tân Hưng, hỗ trợ công tác dồn điền đổi thửa và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Dự kiến một số hạng mục sẽ hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

bacgiang.gov.vn