KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XVIII

Lượt xem: 80

Với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Đại hội đã đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước, cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, có mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và bằng bình quân cả nước; vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang được nâng lên tầm cao mới.”

Nghị quyết đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020, cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10 – 11%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – xây dựng chiếm 42 – 43%; Dịch vụ chiếm 38 – 39%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18 – 20%.

(2) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 – 3.200 USD.

(3) Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 5.200 tỷ đồng.

(4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 230 nghìn tỷ đồng.

(5) Gía trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110 – 120 triệu đồng.

(6) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%. Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) trên 25 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm.

(8) Tạo việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 29.000 – 30.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

(9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%.

(10) Tỷ lệ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn gia đình, cơ quan văn hóa đạt 85%. Tỷ lệ làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa đạt 65 – 70%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 35 – 40%.

(11) Khách du lịch đến tỉnh năm 2020 đạt trên 01 triệu lượt.

(12) Tỷ lệ dân số đô thị từ 22 – 23%.

(13) Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 90%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.

(14) Tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 35 – 40%.

(15) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 84%.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 là 53 đồng chí. Kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII: Hội nghị đã bầu một lần đủ số lượng 15 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hải được bầu giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu 02 đồng chí: Thân Văn Khoa và đồng chí Nguyễn Văn Linh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại kỳ họp Ban Chấp hành đã bầu 09 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (chuyên trách), đồng chí Lê Thị Thu Hồng – ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.

BBT