Bắc Giang: Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2

Lượt xem: 74
Dọn dẹp vệ sinh, tổ chức phun tiêu độc khử trùng các cơ sở gia súc, gia cầm. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố phát động và triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2017” trên địa bàn. Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí, phương tiện, dụng cụ, mua bổ sung hóa chất thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đạt hiệu quả.

Tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ những nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, chợ buôn bán, tập kết gia súc, gia cầm, các cơ sở ấp nở kinh doanh con giống, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ, đội vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, các ổ dịch cũ, chợ buôn bán gia cầm. Kinh phí hoạt động của các đội do ngân sách địa phương cấp.

Tại những trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ, cơ sở ấp nở con giống tự lo vật tư, kinh phí tổ chức thực hiện việc vệ sinh tiêu độc khử trùng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017” đảm bảo đúng quy định và hiệu quả. Phối hợp với các địa phương tham mưu phân bổ (khoảng 1.000 lít hóa chất) từ nguồn hóa chất dự phòng, chống dịch năm 2017 cho các huyện, thành phố để triển khai phun tiêu độc khử trùng tại nơi công cộng như đường làng, ngõ xóm, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, khống chế không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn.

bacgiang.gov.vn