2 tỷ đồng hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lượt xem: 79
Ảnh minh họa. BGP/Hải Huyền

Theo đó, hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 06 mô hình với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng 15.466 m2, trong đó hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho 05 mô hình trồng hoa, rau ở các xã Mỹ Thái, Nghĩa Hưng, Tiên Lục (huyện Lạng Giang), Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa), Tiên Hưng (huyện Lục Nam) trong kế hoạch năm 2018.

Đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng cho mô hình trồng rau của Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng ở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng trong kế hoạch năm 2017.

Việc hỗ trợ kinh phí các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường./.

Nguồn bacgiang.gov.vn