Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo xử lý ngay lập tức cán bộ, đảng viên uống rượu, bia trong giờ hành chính

Lượt xem: 88

Công văn nêu rõ: Trước tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở (gọi chung là cán bộ, đảng viên) chưa chấp hành tốt quy định về thời gian, giờ làm việc hành chính, thường xuyên đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác và quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông; để chấn chỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu:

Người đứng đầu các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về thời gian, giờ làm việc hành chính, quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên la cà hàng quán trong giờ làm việc. Xử lý nghiêm và ngay lập tức khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

Nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị không giáo dục, quản lý để cán bộ, đảng viên dưới quyền vi phạm mà không phát hiện thì phải chịu trách nhiệm liên đới; nếu phát hiện vi phạm mà không xử lý, xử lý không nghiêm, không kịp thời thì thủ trưởng bị xem xét xử lý kỷ luật.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra công vụ; yêu cầu Sở Nội vụ thành lập Tổ công tác đi kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện quy định trên.

Nếu phát hiện vi phạm về thời gian, giờ làm việc (đi muộn, về sớm, không có mặt tại vị trí làm việc trong giờ làm việc,…) thì lập biên bản.

Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên la cà hàng quán trong giờ hành chính, uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông thì chụp ảnh và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý ngay.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này. Công văn này được phổ biến đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để thực hiện.

Nguồn: baobacgiang.com.vn