Việt Yên quy hoạch các vùng chuyên sản xuất nông nghiệp

Lượt xem: 75

Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo đó, huyện duy trì 17 vùng chuyên canh lúa với diện tích gần 1.900 ha, duy trì 11 vùng chuyên canh cây thực phẩm với diện tích khoảng 356 ha. Trong đó, trọng tâm là xã Thượng Lan khoảng 80 ha, xã Tự Lạn khoảng 20 ha, xã Trung Sơn khoảng 20 ha, xã Nghĩa Trung khoảng 40 ha, xã Minh Đức khoảng 60 ha.

Cùng đó, huyện tăng diện tích rau vụ Đông và tăng vụ trên đất khác gồm tất cả các giống rau, củ, quả năng suất chất lượng cao. Sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình sản xuất rau áp dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ.

Mở rộng diện tích ngô hiện tại 300 ha bằng cách tăng diện tích vụ Đông trên toàn huyện, tập trung ở các xã Quảng Minh, Tự Lạn, Tiên Sơn, Thượng Lan, Trung Sơn, Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Việt Tiến.

Tăng diện tích cây khoai tây trên toàn huyện; vùng sản xuất chính trọng điểm là Việt Tiến, Quảng Minh, Bích Động, Tự Lạn, Hương Mai, Trung Sơn, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Thượng Lan, Nghĩa Trung, Minh Đức.

Đối với cây lạc vùng sản xuất chính là các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn, Thượng Lan, Hương Mai, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến. Duy trì diện tích năm 2025 là 550 ha.

Cây hoa, cây cảnh được trồng tại các xã Việt Tiến, Hồng Thái, Nghĩa Trung, Tự Lạn, Trung Sơn, Quảng Minh, Minh Đức, thị trấn Nếnh, thị trấn Bích Động. Diện tích đất quy hoạch khoảng 20 ha, tăng diện tích cây hoa trên toàn huyện để năm 2025 diện tích gieo trồng khoảng 20 ha, tập trung vào một số loài hoa chính như hoa lan các loại, hoa lyly, cây cảnh, bon sai, hoa thảm, hoa công trình./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn