Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2021

Lượt xem: 95

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 204 học viên là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn 10 huyện, thành phố. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 14/4/2021, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về: kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác quản lý Qũy hỗ trợ nông dân; công tác dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân; công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân Việt Nam và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các địa phương, đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Phùng Vị – Hội Nông dân tỉnh