Bắc Giang: Hiệp thương về cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND khóa XIX

Lượt xem: 124

Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành trình bày thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trình bày thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trình bày thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Giang được bầu là 9 đồng chí. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị gồm 18 người. Trong đó có 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; các đơn vị: Hội Nông dân; tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; khối Đảng mỗi lĩnh vực 4 người; 4 đại biểu do Trung ương phân bổ.

Dự kiến số người tự ứng cử là 5. Về cơ cấu đại biểu, dự kiến phụ nữ có 11 người, dân tộc thiểu số 4 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 2 người, ngoài Đảng 2 người; đại biểu tái cử 4 người.

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đối với nhân sự bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tổng số đại biểu phân bổ được bầu là 75. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất giới thiệu 171 đại biểu.

Với tinh thần thống nhất cao, hội nghị đã nhất trí như sau: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 166 người. Trong đó, đại biểu khối Đảng 17 người; đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách 19 người; đại biểu UBND 22 người; đại biểu các sở, ngành 8 người; đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị – xã hội 80 người; đại biểu khối Nội chính 14 người; các hội, doanh nghiệp 6 người. Dự kiến số người tự ứng cử là 5.

Cơ cấu dự kiến có 63 đại biểu phụ nữ, 31 đại biểu dân tộc thiểu số, 17 đại biểu ngoài Đảng, 29 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tôn giáo có 2 đại biểu. Có ít nhất 30% số đại biểu đương nhiệm tái cử.

Để hoàn thành tốt công tác bầu cử, đồng chí Trần Công Thắng đề nghị các đại biểu chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan lựa chọn những đại biểu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần giới thiệu Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Về phía Ủy ban MTTQ tỉnh, sau hội nghị lần này sẽ có thông báo hướng dẫn các bước tiếp theo đúng quy trình, để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Nguồn: baobacgiang.com.vn