Huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Lượt xem: 128

Theo Quyết định số 282/QĐ-CTN ký ngày 1/3/2022, phần thưởng cao quý này ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa.

Với sự đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,5%, vượt 0,5% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, vượt 7 nghìn tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra.

Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2020 đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm, cao hơn 22 triệu đồng/người/năm so với năm 2016.

Đặc biệt, qua hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Hiệp Hòa thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Kết cấu hạ tầng KT-XH khang trang, nhất là hạ tầng giao thông; cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở trường học từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đến nay, huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM; ba xã NTM nâng cao; 21 thôn NTM kiểu mẫu, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM với kết quả cao.

Với những thành tích đạt được, ngày 10/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM.

Nguồn: baobacgiang.com.vn