Bắc Giang: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem: 164

Theo báo cáo tổng kết công tác bầu cử của UBBC tỉnh, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 song cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, an toàn, đúng luật. Tổng số cử tri đi bầu đạt 99%, đã bầu 9 ĐBQH, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 350 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.165 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Đã có 170 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó Sở Tư pháp là một trong 64 tập thể được tặng Bằng khen.

Ảnh Đ/c Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, ra sức thi đua phấn đấu trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo các mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Sở Tư pháp đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, thiết thực. Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều Kế hoạch; đồng thời tích cực tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Sớm tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí gần 30.000 tài liệu, trong đó có 5.000 cuốn Hỏi – đáp pháp luật về bầu cử và nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, 21.000 tờ gấp pháp luật “Một số quy định về thực hiện quyền bầu cử” đến các Sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các Ban, Tổ bầu cử và Nhân dân. Tham mưu UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến 03 cấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động tuyên truyền bầu cử đó là Sở tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát động và tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến”Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và được Bộ Tư pháp đánh giá rất cao. Kết thúc cuộc thi, Bộ Tư pháp đã công nhận kết quả: tỉnh Bắc Giang đứng thứ nhất trong toàn quốc về số lượt dự thi (120.722 lượt) và đứng thứ hai toàn quốc về số người tham dự (68.229 người); Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương đã trao giải khuyến khích cho 03 cá nhân và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 địa phương có số lượt người dự thi cao và Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh đã trao 11 giải cá nhân.

Cùng với đó, Sở chủ động xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để thực hiện đăng tải các tin bài giới thiệu các quy định của pháp luật về bầu cử, các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử để cán bộ, nhân dân tra cứu, tìm hiểu; biên soạn hơn 300 tin, bài tuyên truyền pháp luật về bầu cử đăng trong chuyên mục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang năm 2021. Theo đó từ tháng 3 đến tháng 5, Sở tập trung tuyên tuyền pháp luật về bầu cử và hoạt động phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua chuyên mục hỏi – đáp pháp luật; thực hiện 2 phóng sự đưa tin kết quả triển khai, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND” của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bầu cử.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử được tổ chức thực hiện với kết quả thiết thực đã có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: stp.bacgiang.gov.vn