Hội Nông dân xã Hương Sơn: tổ chức tham quan, học tập mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp

Lượt xem: 181

Ngày 16/01/2021, Hội Nông dân xã Hương Sơn huyện Lạng Giang đã phối hợp tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất Dứa tại huyện Lục Nam. Tham gia đoàn có: lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Làm vườn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Làm vườn xã và 37 đại biểu là chi hội trưởng nông dân, hội viên nông dân trong tổ liên kết hợp tác trồng Dứa xã Hương Sơn.


Đoàn đã đến tham quan Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ Dứa Lục Nam tại thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn huyện Lục Nam. Tại đây các đại biểu được tham quan mô hình sản xuất, trực tiếp trao đổi với các thành viên của hợp tác xã kinh nghiệm trong việc tổ chức liên kết, trồng, chăm sóc dứa theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm; đồng thời tham quan một số mô hình trồng dứa tiêu biểu trong thôn.

Các đại biểu đi tham quan mô hình

Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, giúp các đại có thêm những kiến thức thực tiễn, hữu ích, phù hợp để áp dụng vào sản xuất, từ đó tăng cường liên kết hợp tác, tạo tiền đề cho xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, phát triển các mặt hàng có giá trị cao, có tính bền vững trên địa bàn.

Hà Văn Hồng – Hội Nông dân huyện Lạng Giang