HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN CAO THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RA MẮT VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHI HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP TRỒNG THÂM CANH CÂY ỔI ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VIETGAP TỔ DÂN PHỐ HÒA SƠN

Lượt xem: 220
Về dự với Hội Nghị có đ/c Nguyễn Văn Nguồn- Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh BG; Đ/c Nguyễn Anh Hoàng- Chủ tịch Hội Nông dân Huyện Tân yên; Đ/c Dương Văn Long- Giám đốc trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân yên; Đ/c. Hoàng Thái Huynh – Phó bí thư TT Đảng ủy, các đ/c là Ủy viên BCH Hội nông dân thị trấn, các đ/c đại diện cho cấp ủy, chính quyền, chi Hội trưởng các đoàn thể TDP Hòa sơn, các đ/c chi hội trưởng nông dân các TDP trên địa bàn thị trấn và các đồng chí hội viên chi hội Nông dân nghề nghiệp tổ dân phố Hòa Sơn.
Tại hội nghị đã thông qua 2 Quyết định; quyết định số 08-QĐ/HNDX ngày 17/8/2021 v/v thành lập chi hội Nông dân nghề nghiệp “trồng thâm canh cây Ổi đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap” gồm 27 thành viên; Quyết định số 10-QĐ/HNDX ngày 17/8/2021 V/v chỉ định BCH, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nghề nghiệp. Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Văn Nguồn PCT Hội nông dân tỉnh, đ/c Hoàng Thái Huynh Phó BT TT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị tiến hành thảo luận và thông qua quy chế hoạt động của chi hội, sau Hội nghị các thành viên chi hội nghề nghiệp và các đ/c chi hội trưởng nông dân các TDP đã được nghe đ/c Nguyễn Thị Mai Nhi cán bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Tân yên tổ chức hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Ổi.
Hội nghị ra mắt chi hội nghề nghiệp “trồng thâm canh cây Ổi đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap” là hoạt động ý nghĩa giúp cho chi hội nông dân TDP Hòa Sơn, các hội viên nông dân chi hội nghề nghiệp có cơ hội gắn kết theo chuỗi hoạt động liên kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng, chăm sóc cây ổi theo hướng tập trung, quy mô giúp cho hội viên phát triển kinh tế, và làm giầu, góp phần xây dựng tổ chức hội Nông dân vững mạnh.

Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch HND thị trấn