Tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lượt xem: 85

Vấn đề này sẽ được bàn thảo trong kỳ họp Quốc hội cuối năm nay. Theo Tổng cục Thuế, qua 7 năm (từ năm 2004 đến 2010) thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, chính sách “khoan sức dân cho nông dân” đã giảm bớt một phần khó khăn cho người nông dân, từ đó làm cho người nông dân thêm phấn khởi, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, xuất khẩu gạo hàng hóa.

Tuy nhiên, chỉ còn hơn 4 tháng nữa, thời hạn này sẽ kết thúc. Nếu tạm tính theo số thuế ghi thu của cả nước và giá thóc thuế bình quân trên thị trường thì khoản thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện nay chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng thu ngân sách từ các loại thuế khác.

Với tầm quan trọng Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới trong xuất khẩu gạo, chính sách “khoan sức dân” qua miễn giảm thuế sử dụng đất trong thời gian tới được rất nhiều bộ ngành cũng như toàn thể nông dân ủng hộ.

Theo TPO