Hộ nghèo được trợ giá 40% trong 50kWh điện đầu tiên

Lượt xem: 97

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giá bán điện bình quân năm 2011 được tăng thêm 15,28% so với giá bình quân của năm 2010. Việc tăng giá được thực hiện từ ngày 1/3. Tuy nhiên, việc tăng giá điện cũng sẽ lưu ý tới những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Mức tăng giá điện đã được Chính phủ phê duyệt trên cơ sở chi phí đầu vào, mục tiêu kiểm soát lạm phát và hạn chế tối đa tác động đến đời sống của người dân. Cùng với việc điều chỉnh giá điện, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, người thu nhập thấp, thực hiện cơ chế bù giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng, góp phần thúc đẩy sản xuất và tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Cụ thể, những nhu cầu phục vụ cho đời sống dân sinh như: lương thực, thực phẩm thì Nhà nước sẽ giữ giá ổn định giúp người nghèo và người thu nhập thấp không chịu những ảnh hưởng đó.

Một thành viên Tổ điều hành xây dựng giá điện, cho biết: Quan điểm khi tăng giá điện là với các hộ nghèo, Nhà nước vẫn có chính sách hỗ trợ đối với 50kWh tiêu thụ đầu tiên của điện sinh hoạt. Dự kiến, phương án hỗ trợ sẽ là các hộ dân vẫn trả tiền điện theo mức kWh sử dụng, nhưng được hoàn trả lại từ quỹ chính sách xã hội.

Theo một đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), biểu giá điện cụ thể cho từng đối tượng sử dụng đang được tính toán và dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần này. Việc hỗ trợ dự kiến sẽ theo nguyên tắc các hộ nghèo được trợ giá 40% trong 50kWh điện bậc thang đầu tiên. Cũng theo tính toán của EVN, mức tăng giá này chưa đủ bù đắp hết các chi phí, lợi nhuận dự kiến của ngành Điện vẫn bằng 0.

Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hội Năng lượng Việt Nam, để hỗ trợ người nghèo khỏi những tác động của việc tăng giá điện, Hiệp hội đã đề nghị 2 phương án. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ giá trong 50 kWh điện đầu tiên với mức giá bán hợp lý, thấp hơn giá thị trường cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cán bộ hưu trí, cán bộ công nhân viên hưởng lương không có thu nhập khác và học sinh, sinh viên.

Còn với các hộ sử dụng điện có mức sống trung bình trở lên và doanh nghiệp sản xuất thì áp dụng giá bán điện theo thị trường với mức giá 7-8 cent/kWh.

VOV