Lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng từ 1/5

Lượt xem: 66

Nếu tính toán theo phương pháp nhu cầu tối thiểu,
lương tối thiểu năm 2011 phải là 1,4 triệu đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc do nhà nước làm chủ sở hữu.
Mức này sẽ được dùng để làm cơ sở tính các mức lương trong thang, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác với các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước.
Hồi năm ngoái, vấn đề này đã được đưa ra bàn bạc tại Quốc hội với nhiều ý kiến đóng góp khác nhau.
Mặc dù thông qua phương án này của Bộ Tài chính song Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội vẫn đánh giá rằng, việc thực hiện cải cách tiền lương đến nay vẫn còn chậm, mức lương tối thiểu cũng như phụ cấp công vụ vẫn còn ở mức thấp, chưa đảm bảo được yêu cầu thực tế.
Có ý kiến còn đề xuất rằng, mức lương tối thiểu của công chức nên được nâng lên thành 1,1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Tuy nhiên, giải trình trước Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết nếu chỉ cần tăng thêm 50.000 đồng/người nữa thì cả năm sẽ cần thêm 11.000 tỷ đồng – điều này sẽ đặt gánh nặng lên ngân sách nhà nước.
Trên thực tế, nếu tính toán theo phương pháp nhu cầu tối thiểu, lương tối thiểu năm 2011 phải là 1,4 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng từ tháng 5/2011 mới chỉ bằng 59,3% mức lương tối thiểu tính theo phương pháp này.
Đồng thời, mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/5 tới theo Nghị định này là 1,05 triệu đồng cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra trong việc nâng cao đời sống công chức.
Còn theo khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, với đề án cải cách tiền lương thì từ năm 2012 – 2014, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được mức sống cơ bản của công chức.
Hiện cả nước có khoảng 270.000 cán bộ, công chức từ cấp trung ương đến địa phương, tăng khoảng 13,7% so với đầu nhiệm kỳ của Chính phủ khóa XII. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã, phường, thị trấn khoảng 233.000 người; đội ngũ cán bộ không chuyên trách của xã, phường, thị trấn, của ấp, của thôn khoảng 700.000 người.

dantri.com