Hơn 10 nghìn chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn được đổi cho nông dân

Lượt xem: 98

Trong tháng 6/2013, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đổi được trên 10 nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho nông dân. Đơn vị làm tốt như Hội Nông dân Hiệp Hòa (2.304 chiếc), TP Bắc Giang (1.600 chiếc), Tân Yên (1.478 chiếc), Việt Yên (1.103 chiếc)…Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tư vấn pháp luật an toàn giao thông cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.

Bảo Dương