NÂNG CAO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO NÔNG DÂN, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Lượt xem: 114

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật hướng mạnh về cơ sở, nhất là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với hình thức ngày càng phong phú đa dạng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Bản tin và trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hội thi; hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân và mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tủ sách pháp luật…Trong năm, các cấp Hội tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.235 buổi; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 1.823 lượt…tập trung về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước như: Hiến pháp 2013, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Biển Việt Nam, Luật Hình sự, Luật Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Pháp lệnh về thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn; chính sách đối với người có uy tín, hỗ trợ về đất ở, nước sinh hoạt; các chính sách hỗ trợ cho người dân tộc vùng di dân trường bắn (Quốc gia khu vực 1 TB1), vùng lòng hồ Cấm Sơn; các chính sách pháp luật của nhà nước trong phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Cùng với đó, các cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý cho hơn 5 nghìn lượt người tham dự; tiếp nhận và phối hợp giải quyết hàng nghìn đơn thư, tổ chức hòa giải thành công hàng trăm vụ mâu thuẫn nội bộ đảm bảo thấu tình đạt lý; tổ chức thành công hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật ATGT” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; các hội thi, truyền thông về ma túy, mại dâm; các hoạt động thực hiện Tiểu đề án 03 theo Quyết định số 554-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật nông thôn“…đã từng bước đáp ứng nhu cầu của nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số trong tiếp cận các văn bản pháp luật mới và giải đáp những thắc mắc của người dân về các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới…Đặc biệt, với 168 mô hình CLB “Nông dân với Pháp luật”, “tủ sách pháp luật”, các mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg… đang được duy trì và nhân rộng, đã tạo điều kiện cho nông dân được trao đổi, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, kiến thức hiểu biết về pháp luật cho nông dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, các cấp hội đã tham gia thực hiện tốt chính sách nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc phát động các phong trào thi đua như: phong trào trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020“; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn dân tộc thiểu số; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và phát triển vùng hàng hoá tập trung đến với đồng bào dân tộc các huyện Yên Thế; Lạng Giang, Lục Nam; Lục Ngạn, Sơn Động. Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo cơ hội cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tiếp cận, hưởng lợi từ các chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước. Cách làm này của các cấp Hội được xem là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Với nhiều hình thức phù hợp và thiết thực, công tác phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua được các cấp hội thực hiện có hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới để công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao hơn, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, lựa chọn hình thức phù hợp truyền tải thông tin giúp cho đồng bào dân tộc dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu. Quan tâm tổ chức tốt các hội thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức sân khấu hóa; các hoạt động trực quan sinh động; in ấn tờ rơi, tời gấp, pano áp phích…tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc.

Leo Thị Lịch

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh