Ưu tiên vốn nông thôn mới cho các xã đặc biệt khó khăn

Lượt xem: 89
Nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông ở xã Chung Chải (Mường Nhé, Điện Biên) vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm, xiêu vẹo
Theo đó, ưu tiên vốn hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã nghèo huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như các huyện nghèo.

Tập trung đầu tư cho các xã mới đạt 5 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM; chú trọng đầu tư cho các xã hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường.

Về tiêu chí phân bổ, các xã nghèo, đặc biệt khó khăn chia thành 2 mức: Các xã dưới 5 tiêu chí hệ số 5.0, các xã còn lại hệ số 4.0; các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên hệ số 1.3; các xã không thuộc đối tượng ưu tiên hệ số 1.0.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chủ động dành một phần nguồn lực từ ngân sách địa phương và tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chương trình.

n Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã công nhận huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn NTM năm 2015. Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.Cần Thơ và UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng cho các địa phương trên theo quy định.

Theo báo cáo, đến nay huyện Phong Điền đã có 5/6 xã (đạt 83,3%) đã được UBND TP.Cần Thơ công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 34,7 triệu đồng/người (tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2011), khu vực nông thôn đạt 33,6 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,36% (năm 2011 là 6,02%).

Còn thị xã Điện Bàn, hiện đã có 10/13 xã (đạt 77%) đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của 13 xã đã đạt bình quân 26,6 triệu đồng/người/năm (tăng 11,36 triệu đồng so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,63% (năm 2010 là 9,7%), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nghèo của tỉnh Quảng Nam năm 2015 là khoảng 9%.

Theo Dân Việt