Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9

Lượt xem: 93

Điều kiện thi thăng hạng giảng viên đại học công lập

Thông tư 18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức có hiệu lực từ ngày 5/9.

Nội dung Thông tư nêu rõ việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và nhu cầu của cơ sở giáo dục đại học công lập. Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên khi có đủ các điều kiện như cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi; Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên…; Được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Nghị định 88 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 15/9.

Nghị định 88 sửa đổi tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.

Cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130 được tăng trợ cấp từ tháng 9/2017
Cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130 được tăng trợ cấp từ tháng 9/2017

Tăng trợ cấp hàng tháng cán bộ xã nghỉ việc

Từ ngày 1/9, Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng có hiệu lực.

Cụ thể, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được hưởng 1.846.000 đồng/tháng. Với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã thì được hưởng 1.786.000 đồng/tháng. Các chức danh còn lại hưởng 1.653.000 đồng/tháng.

Tăng chế độ cho người đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quyết định số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, có hiệu lực từ 10/9/2017. Theo đó, nhà nước sẽ tăng chế độ đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát tin dự báo thiên tai sai bị phạt 50 triệu đồng

Nghị định 84 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ 10/9.

Nội dung Nghị định 84 quy định rõ việc truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 – 50 triệu đồng; Truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định cũng bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Chó ra đường không đeo rọ mõm, chủ sẽ bị phạt từ 600 đến 800 nghìn đồng
Chó ra đường không đeo rọ mõm, chủ sẽ bị phạt từ 600 đến 800 nghìn đồng

Thả chó ra đường không đeo rọ mõm bị phạt 800 nghìn đồng

Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ 15/9. Nghị định quy định rõ đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tổ chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng; Chủ nuôi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng cũng bị phạt từ 600 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng.

TP Hải Phòng được hưởng một số cơ chế đặc thù

Nghị định 89 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng có hiệu lực từ 15/9. Cơ chế này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội của Hải Phòng; tạo điều kiện để phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao…

Theo dantri.com.vn