Robot… nông dân

Lượt xem: 156

Robot thực hành trên ruộng ngô.

Áp dụng vào thực tiễn rất cao Theo GS Đặng Kim Chi, thành viên Ban giám khảo, hơn 70% dân số Việt Nam sống ở vùng nông thôn và làm nông nghiệp. Trong khi đó, nền sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, khoa học kỹ thuật chưa ứng dụng nhiều vào sản xuất. Đề tài “Robot đa năng phục vụ nông nghiệp” khả năng áp dụng vào thực tiễn rất cao, vừa có ý nghĩa nhân văn, vừa thể hiện tính chủ động sáng tạo của lứa tuổi học trò. Đó là lý do Ban giám khảo quyết định trao giải đặc biệt duy nhất cho Nguyễn Văn Hòa. Tôi rất hy vọng Hòa và các em đoạt giải từ cuộc thi này sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, để các em có điều kiện đi sâu vào nghiên cứu khoa học.