Lục Nam: Xây dựng mô hình trồng rau an toàn

Lượt xem: 181

Các loại rau được đưa vào trồng là rau ăn lá theo mùa vụ. Tham gia sản xuất, nông dân được hỗ trợ giống, làm nhà lưới, tập huấn quy trình kỹ thuật… Nếu mô hình thành công, UBND huyện Lục Nam sẽ nhân rộng và tiến tới trồng rau theo công nghệ cao.

Ảnh minh họa

Được biết, trước đó huyện Lục Nam tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo, cán bộ khuyến nông 6 xã, gồm: Đông Phú, Tam Dị, Bảo Đài, Bảo Sơn, Chu Điện, Khám Lạng và thị trấn Đồi Ngô cùng cán bộ phòng chuyên môn tham quan, học tập kinh nghiệm trồng rau an toàn, rau công nghệ cao tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

PV