Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Tập huấn kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lượt xem: 161

Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp trong việc khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước và môi trường nông thôn; tác động của môi trường đối với sức khoẻ cộng đồng.

Đồng thời học viên cũng được trang bị các kỹ năng trong công tác truyền thông như: Vai trò của các cấp Hội Nông dân trong việc bảo vệ môi trường; những vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam; kỹ năng truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thực trạng và giải pháp của địa phương trong việc sử dụng, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, những đề xuất kiến nghị…

Trên cơ sở đó, mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên ở cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nông dân chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống góp phần xây dựng môi trường nông thôn ” xanh, sạch, đẹp“.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang