Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn về môi trường ngành nông nghiệp

Lượt xem: 85
Thuốc bảo vệ thực vật gây nhiều tác hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng đến môi trường sống

Ngoài ra, cả nước còn khoảng 50 tấn thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu tại hàng chục kho bãi; 37.000 tấn hóa chất dùng trong nông nghiệp bị tịch thu đang được lưu giữ chờ xử lý. Rõ ràng, môi trường nông thôn đang phải gánh chịu những bất lợi từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

PGS TS Vũ Thị Hương – Viện Nước, tưới tiêu và môi trường, Bộ NN&PTNT cho biết, tại nhiều vùng nông thôn đã hình thành các mô hình thu gom rác thải do người dân, xã, thôn tự tổ chức hoặc mô hình HTX dịch vụ môi trường, Cty dịch vụ môi trường đảm nhiệm. Tuy nhiên, chỉ số ít mô hình thực hiện hiệu quả, phần lớn do hình thành tự phát nên hoạt động không bền vững.

GS Đặng Hùng Võ cho rằng, giải quyết môi trường nông thôn còn bao hàm nhiều vấn đề bảo vệ môi trường mà ngành nông nghiệp phải đảm trách như: Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi cải thiện môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học… Để làm được điều này, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn về môi trường ngành nông nghiệp để có thể quản lý được các vấn đề nảy sinh, tồn tại trong thực tế, phát triển các công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp.

HNDVN