Hội Nông dân tỉnh: hưởng ứng “ Ngày Nước thế giới” năm 2016

Lượt xem: 145

Hưởng ứng “Ngày nước thế giới”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội Nông dân tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa Ngày nước thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước ngọt và ủng hộ cho việc quản lý nguồn tài nguyên nước.

Phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, nơi công cộng như: khơi thông cống rãnh thoát nước thải, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng tham gia bảo vệ nguồn nước và không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ tại địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2016: “Nước và Việc làm” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để vận động cộng đồng tham gia bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước; trồng rừng bảo vệ nguồn nước,…

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 từ ngày 18/3/2016 đến ngày 22/3/2016./.

Ban Tổ chức