6 gia đình ở thôn Ngọ Khổng hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông

Lượt xem: 169
Tuyến đường được đổ bê tông.

Tuyến đường được đổ bê tông.

Đóng góp tiền làm đường gồm gia đình các ông: Trần Văn Xô, Đào Duy Công, Đào Duy Thuật, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Tựa và Ngô Văn Lý. Các hộ này ủng hộ toàn bộ tiền công, cát, sỏi làm tuyến đường.

Cùng thời gian, thôn có 66 hộ hiến đất với diện tích 3.630 m2. Điển hình là gia đình các ông: Nguyễn Văn Thắng, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Bội, bà Ngọ Thị Lâm… Theo nhiều người dân trong thôn, đường ở đây vốn chật hẹp chỉ rộng 3-4m và đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Nay đường được mở rộng lên 6-7 m, độ dày bê tông 25-30 giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Ngoài ủng hộ kinh phí hàng trăm triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Xô còn hiến đất thổ cư làm đường.

Ngoài ủng hộ kinh phí hàng trăm triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Xô còn hiến đất thổ cư làm đường.

Được biết, kết quả trên có được do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực vào cuộc vận động nhân dân. Đặc biệt, những đảng viên trong thôn gương mẫu thực hiện trước. Tham gia ủng hộ kinh phí, hiến đất có tới 11 đảng viên gương mẫu thực hiện trước.

Nguồn baobacgiang.com.vn