Việt Nam cần duy trì mức độ đầu tư cao

Lượt xem: 145

Nhiều ý kiến cho rằng, mô hình tập đoàn kinh tế của Việt Nam tương tự với “chaebol” của Hàn Quốc. Nhưng trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả Il Chong Nam và Lê Mạnh Hùng cho rằng, một nửa các tập đoàn của Việt Nam đang kinh doanh có tăng trưởng doanh thu khá cao như Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than và Khoáng sản, Viettel nhưng cũng có các tập đoàn như Bảo Việt, PetroVietnam, Tập đoàn cao su, Tập đoàn Hóa chất… có tăng trưởng rất khiêm tốn. Trong đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su là rất cao.

Các tác giả từ Đại học Dongguk của Hàn Quốc và Viện chiến lược phát triển của Việt Nam cho rằng, để tiếp tục tăng trưởng và thay đổi cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam phải duy trì mức độ đầu tư cao và để làm được điều đó, ba cặp khoảng cách cần phải được giải quyết: tiết kiệm- đầu tư, cán cân thanh toán và cán cân tài khóa.

Trong một số nghiên cứu khác, các tác giả cho rằng, việc bổ nhiệm, đánh giá và tặng thưởng các thành viên điều hành và quản trị phải được điều chỉnh: Tổng giám đốc phải đóng vai trò then chốt trong việc bổ nhiệm và thăng chức cho các giám đốc điều hành; các chính trị gia và quan chức, nhất là từ bộ chủ quản, không được phép trở thành giám đốc điều hành hay thành viên hội đồng quản trị…

Theo Công thương