Đại thắng mùa xuân năm 1975 bản anh hùng ca của dân tộc Việt Nam

Lượt xem: 199

Từ lâu, đế quốc Mỹ đã có ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Khi thực dân Pháp sa lầy trong chiến tranh Đông Dương, đế quốc Mỹ một mặt giúp Pháp kéo dài chiến tranh, mặt khác từng bước thực hiện âm mưu thay thế Pháp để chiếm lấy Đông Dương. Sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, đế quốc Mỹ đã gạt bỏ Pháp, chiếm miền Nam Việt nam, dựa vào chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm để thực hiện những chiến lược, chiến thuật mới hòng đánh bại cách mạng Việt Nam. Âm mưu cơ bản của đế quốc Mỹ là tiêu diệt phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự và là một hình thức điển hình của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ.

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong những năm 1954-1959, với đường lối cách mạng miền Nam do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 khoá II (5-1959) và Đại hội lần thứ III của Đảng (9-1960) đề ra, cách mạng miền Nam đã chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Phong trào Đồng Khởi cuối 1959 đầu 1960 thật sự là một cao trào cách mạng, bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, giáng đòn nặng nề vào bộ máy thống trị của Mỹ – Diệm làm phá sản dã tâm của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Từ năm 1961 đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược ‘Chiến tranh đặc biệt’, dồn dân lập ‘ấp chiến lược’. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra mạnh mẽ đã đẩy chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm sụp đổ, làm thất bại ‘chiến tranh đặc biệt’ của đế quốc Mỹ. Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân đội Mỹ vào miền Nam tiến hành ‘chiến tranh cục bộ’ đồng thời gây chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi lịch sử ‘Không có gì quý hơn độc lập, tự do’. Thực hiện đường lối của Đảng và đáp lời kêu gọi của Bác Hồ, đồng bào và chiến sĩ cả nước ra quân với khí thế hào hùng, đánh thắng giòn giã trong các chiến dịch mùa khô 1965-1966, mùa khô 1966-1967 và chiến thắng xuân Mậu Thân 1968, làm phá sản chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam, buộc Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc (1-1-1968) và ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Paris từ ngày 13-5-1968.

Thất bại trong chiến tranh cục bộ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ ngoan cố kéo dài chiến tranh bằng chiến lược ‘Việt Nam hoá chiến tranh’ cực kỳ tàn ác và thâm độc. Vượt qua những khó khăn trong những năm 1969, 1970, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, miền Nam ra sức phát triển lực lượng, miền Bắc tăng cường chi viện sức người, sức của đẩy mạnh kháng chiến. Thắng lợi trong trận “Điện Biên Phủ trên không‘ của quân và dân ta đã buộc Mỹ phải trở lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973). Ngày 29-3-1973 quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam làm lễ cuốn cờ chấm dứt sự có mặt của quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam.

Sau Hiệp định Paris đế quốc Mỹ vẫn tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn, tiếp tục thực hiện “Việt Nam hoá chiến tranh’. Chính quyền Sài Gòn được Mỹ trợ giúp ra sức phá hoại Hiệp định Paris, lấn chiếm vùng giải phóng, mở rộng chiến tranh. Trước tình hình đó, sau chiến thắng Phước Long (1-1975) Bộ Chính trị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Cuộc tiến công chiến lược được mở đầu bằng chiến dịch Tây Nguyên, ngày 10-3-1975 tiến công Buôn Ma Thuột. Ngày 31-3-1975, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương quyết định đánh đòn chiến lược cuối cùng để giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu lúc 17 giờ ngày 26-4-1975 và toàn thắng lúc 11h30 ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng thể hiện trong đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thắng lợi đã chấm dứt 117 năm chiếm đóng và áp bức của thực dân, đế quốc, xoá bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn chế độ thực dân cũ và mới trên đất nước Việt Nam. Thắng lợi đó mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của toàn dân tộc Việt Nam với truyền thống ‘lấy đạo nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo”, thắng lợi của văn hoá, văn minh nhân loại. Thắng lợi đó cổ vũ các dân tộc bị áp bức đấu tranh giành độc lập và lựa chọn con đường phát triển đúng đắn.

Phát huy tinh thần và chủ nghĩa anh hùng của đại thắng mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự soi sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và nhất định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam yêu quý.

Ban biên tập