NGÀY HỘI ĐI BẦU CỬ

Lượt xem: 149

Hai hai tháng năm cả nước ta

Ngày hội bầu cử rợp cờ hoa

Quốc hội, Hội đồng cùng bỏ phiếu

Rộn ràng, náo nức đến từng nhà.

Gửi niềm tin tưởng của chúng ta

Vào người đại biểu được bầu ra

Đức cao, trí cả lòng trong sáng

Ý Đảng – Lòng dân kết chặt mà.

Mong người đại biểu đẹp như hoa

Hương thơm tỏa ngát khắp gần xa

“Lấy dân làm gốc” xanh cành, lá

Thành quả bội thu ngọt đậm đà.

Việt Nam tổ quốc chúng ta

Đang đà đổi mới tiếng gần xa

Kinh tế toàn cầu cùng hội nhập

Dân giầu nước mạnh khải hoàn ca.

Tháng 3 năm 2016

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng

Thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang