Ra mắt mô hình “Nông dân với ATGT”

Lượt xem: 94

Đào Nguyên Qúy – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh phát biểu tại buổi ra mắt

Mô hình “Nông dân với ATGT” được xây dựng duy trì sinh hoạt vào ngày 14 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt hàng tháng tập trung trao đổi thông tin, phản ánh tình hình ATGT ở địa phương; chính sách của Đảng, Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết về ATGT; bàn biện pháp cải thiện tình hình ATGT đại phương; vận động bà con chấp hành tốt pháp luật ATGT. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình còn tham gia phối hợp các hoạt động như: ký cam kết bảo đảm ATGT, thực hiện tuân thủ quy tắc giao thông an toàn; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; dọn dẹp lòng, lề đường; tự quản các cung đường, đoạn đường, cứu chữa người bị tai nạn giao thông…

Thông qua mô hình sẽ giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT. Từ đó tạo ý thức chấp hành nghiêm chỉnh về Luật giao thông đường bộ; thực hiện văn hóa giao thông và trở thành những tuyên truyền viên tích cực về ATGT trong gia đình, cộng đồng làng xã.

BTH