Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về ý thức chấp hành pháp luật An toàn giao thông

Lượt xem: 85

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tỉnh, xây dựng chương trình phối hợp thường niên và giai đoạn, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân. Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về nâng cao kiến thức pháp luật ATGT cho cán bộ hội viên, nông dân; xây dựng các chuyên trang chuyên mục về an toàn giao thông trên Bản tin, trên Trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh; tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luât ATGT” từ cơ sở đến tỉnh. Riêng năm 2016, hai ngành đã phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn về nâng cao kiến thức pháp luật ATGT cho 1000 hội viên, nông dân ở 10 cụm xã thuộc 5 huyện (Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam và Yên Dũng). Tại các lớp tập huấn, hội viên nông dân được tuyên truyền về Chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước, của tỉnh về bảo đảm TTATGT; Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa Việt Nam; văn hóa giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các hình thức tuyên truyền giao thông và vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt pháp luật ATGT; cấp phát hơn 1000 bộ tài liệu về ATGT. Biên tập hàng trăm tin, bài, ảnh về ATGT tuyên truyền trên Bản tin và trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật ATGT theo cụm xã tại huyện Lục Ngạn

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tăng cường nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi hội theo chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, loa phát thanh các thôn xóm và giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ ” Gia đình nông dân hạnh phúc”, “Nông dân với Pháp luật”…; thông qua các hội thi từ cơ sở đến tỉnh và các tờ rơi, khẩu hiệu…Kết quả, tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã tổ chức sinh hoạt chi hội theo chuyên đề được 1.725 buổi với trên 86 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia; treo 150 băng zôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, cổng làng và 1.200 áp phích tuyên truyền tại các khu trung tâm, nhà văn hóa; viết hơn 2000 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa phát thanh các thôn xóm; tổ chức 1.228 buổi giao lưu văn nghệ giữa các Câu lạc bộ nông dân với trên 67 nghìn thành viên tham dự…Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã ra mắt và cho duy trì làm điểm để nhân rộng mô hình “Nông dân với ATGT” tại xã Tư Mại (Yên Dũng) thu hút 70 hội viên, nông dân tham gia. Mô hình được duy trì sinh hoạt vào ngày 14 hàng tháng, nội dung tập trung trao đổi thông tin, phản ánh tình hình ATGT ở địa phương; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết về ATGT; bàn biện pháp cải thiện tình hình ATGT tại địa phương; vận động bà con chấp hành tốt pháp luật ATGT. Ngoài ra, các thành viên trong mô hình còn tham gia thực hiện các hoạt động như: ký cam kết bảo đảm ATGT, thực hiện tuân thủ quy tắc giao thông an toàn; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; dọn dẹp lòng, lề đường; tự quản các cung đường, đoạn đường, cứu chữa người bị tai nạn giao thông… Thông qua mô hình sẽ giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT. Từ đó, tạo ý thức chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; thực hiện văn hóa giao thông và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng, từng bước góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về ATGT cho cán bộ, hội viên nông dân, trong thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện văn hóa giao thông; phát động phong trào thi đua giữa các cấp hội nông dân nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ hội viên, nông dân trong công tác tham gia bảo đảm trật tự ATGT và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể nhất là Ban ATGT tỉnh trong công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho cán bộ, hội viên nông dân.

Ph.T.V