Sở Giao thông vận tải Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Lượt xem: 79

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thành Hưng, Chánh Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ GTVT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bắc Giang đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác: công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ năm 2015; trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng, các công trình sửa chữa, bảo trì trong 6 tháng đầu năm góp phần đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh được thông suốt, êm thuận góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, xin ý kiến Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Thiết bị giám sát hành trình cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 31/5/2016 về siết chặt quản lý kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức 148 kỳ sát hạch (27 kỳ sát hạch ô tô, 121 kỳ sát hạch mô tô), cấp mới 3.385 GPLX ô tô và 18.749 GPLX mô tô; trong công tác thanh tra và kiểm soát tải trọng phương tiện, qua triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, qua đó đã cơ bản kiềm chế được thực trạng hoạt động của xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Sơn – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở nhấn mạnh các phòng, ban, đơn vị cần huy tốt các kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Thanh tra GTVT