Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem: 100

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân bảo đảm hành lang an toàn giao thông không để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; …xây dựng công trình nhà ở, lều quán, lán trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt…

Phối hợp giải tỏa hành lang an toàn giao thông, ngăn chặn việc tái lấn chiếm lành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt … vận động các hộ nông dân tự nguyện dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Vận động nông dân hiến đất làm đường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Cung đường nông dân tự quản”, “chi hội Nông dân an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ An toàn giao thông”, “Cổng làng an toàn giao thông”… vận động các hộ dân ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

BBT