Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch vải thiều và vụ Chiêm xuân

Lượt xem: 86
Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT trong hoạt động tiêu thụ vải thiều. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các địa phương tăng cường lực lượng tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm đảm bảo các hoạt động thu mua, vận chuyển tiêu thụ vải thiều được an toàn, thuận lợi và chống ùn tắc giao thông; chỉ đạo lực lượng chức năng các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng người dân phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ, sản phẩm phụ của nông nghiệp tạo khói dọc các tuyến đường gây mất ATGT.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông, các phòng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác tuần đường, tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ trên đường và hai bên đường gây mất ATGT và ảnh hưởng đến công trình kết cấu hạ tầng giao thông; chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông trong mùa thu hoạch vải thiều.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; cảnh báo những nguy cơ, tác hại và hậu quả của việc phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường hoặc đốt rơm rạ, các sản phẩm phụ của nông nghiệp trên đường và dọc các tuyến đường.

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động và có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ, các sản phẩm phụ của nông nghiệp tạo khói gần khu vực các tuyến đường giao thông làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, gây mất ATGT; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức ký cam kết với các hộ dân sinh sống, canh tác dọc các tuyến đường giao thông không phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ trên đường và khu vực hai bên đường…

Chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phơi nông sản, rơm rạ lấn chiếm lòng, lề đường, đốt rơm rạ, các sản phẩm phụ của nông nghiệp tạo khói dọc các tuyến đường; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm đảm bảo các hoạt động thu mua, vận chuyển tiêu thụ vải thiều được an toàn, thuận lợi và chống ùn tắc giao thông.

Nguồn bacgiang.gov.vn