Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Lượt xem: 76
Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Theo đó,Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3092/BGTVT-VT ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng: kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Bộ GTVT để triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc phòng, chống dịch Covid – 19; xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ (phưong án phải nêu rõ đối với các trường họp vận chuyển nội tỉnh và liên tỉnh giữa các nhóm nguy cơ) và báo cáo Bộ GTVT trước 12 giờ 00 phút ngày16 tháng 4 năm 2020.

Nguồn: atgt.bacgiang.gov.vn