Lục Ngạn: Đầu tư xây dựng 22 công trình hạ tầng theo Chương trình 135

Lượt xem: 111

Đường giao thông thôn Nam Điện, xã Nam Dương được cứng hóa phong quang, sạch đẹp.

Đường giao thông thôn Nam Điện, xã Nam Dương được cứng hóa phong quang, sạch đẹp

Theo đó, địa phương đã đầu tư 22 công trình xây dựng mới với số tiền hơn 11 tỷ đồng; 8 công trình chuyển tiếp với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng và 1 công trình đã phê duyệt quyết toán với số tiền hơn 229 triệu đồng.

Trong số 22 công trình có 16 công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng; các công trình còn lại đang được thực hiện, giá trị xây lắp đạt từ 10-80% khối lượng, bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Ngành chức năng đã tiến hành nghiệm thu, làm hồ sơ thanh quyết toán và giải ngân vốn được hơn 9 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 thời gian qua có ý nghĩa thiết thực giúp nhân dân vùng khó khăn có thêm điều kiện phát triển KT – XH; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Nguồn: baobacgiang.com.vn