Xin cho hỏi cách sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi và xử lý môi trường?

Lượt xem: 167

EM trong chăn nuôi

EM ngăn chặn mùi hôi trong chuồng trại, làm giảm ruồi và côn trùng có hại; tăng chất lượng thịt động vật do làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc thú y, kháng sinh.

EM xử lý nước ao nuôi thủy sản

EM góp phần làm gia tăng hàm lượng ôxy hòa tan, ổn định độ pH; làm giảm khối lượng bùn trong ao; hạn chế các loại khí sản sinh trong ao (NH3, H2S, CH4, NO2,…); giảm mức sử dụng thuốc thú y, kháng sinh; cải thiện môi trường ao nuôi.

EM xử lý mùi hôi rác thải sinh hoạt

Trong gia đình có 5 khẩu, lượng rác thải trung bình là 1,5 – 2kg/ngày. Gom rác sau 3 – 5 ngày, dùng 0,6ml – 1ml EM/60 – 100ml nước tưới lên hố rác. Tăng lượng chế phẩm EM nếu lượng rác tăng lên.

EM xử lý mùi hôi và ủ rác thải sinh hoạt thành phần hữu cơ

Cụm dân cư có 5 – 10 gia đình (25 – 60 khẩu), tương đương lượng rác thải 50 – 120kg/ngày.

Sau khi phân loại rác, tập trung cho vào hố chứa. Cứ một lớp rác dày khoảng 30cm lại tưới một lớp dung dịch EM (tỉ lệ 1:100). Rác thải phải được phun chế phẩm ngay trong ngày, sau đó dùng bao nylon hoặc tấm bạt đậy lên bề mặt hố rác.

Cách pha: Cứ 10ml EM/lít nước tưới cho 100kg rác.

Thí dụ: Nếu lượng rác thải khoảng 50kg/ngày thì lượng EM cần dùng là 5ml pha với 0,5 lít nước, sau đó tưới đều lên mặt rác.

Sử dụng liên tục trong 30 ngày, tương đương lượng rác thải ở 5 – 10 gia đình khoảng 1.500 – 3.600kg rác, lượng EM cần dùng làõ 150 – 360ml pha với 15 – 36 lít nước tưới đều lên mặt rác.

Theo KTNT